EMDR & Zelfcompassie

Zelfcompassie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) zijn beide benaderingen die gebruikt kunnen worden in therapie/sessies, maar ze hebben verschillende doelstellingen en methodes.

Comments are Closed