07-06-2018: SGW presentatie en les bij Het Lamoen

Verslag Paard in Beeld.

SGW plezier voor paard en ruiter bij Het Lamoen ism DEquiC.

Jaarlijks organiseert Het Lamoen een spelletjesdag voor haar leden. Dit jaar was dat op 16 juni. Tijdens deze spelletjesdag kan er ook een klein crossje gereden worden, naast dressuur, springen en spelletjes. Alle crosshindernissen worden jaarlijks zelf gemaakt door de leden, waar ze al weken van tevoren mee bezig zijn. Zo hebben ze onder andere hindernissen gemaakt zoals een van plastic melkflessen, verliefde boeren, hekjes, schapen, een modderwaterbak, blauwe tonnen, boeren bezems, maar ook boomstam, strobalen en korte stammen. Bij de start was als eerste hindernisje een kruisje en de finish was een boogpoortje met slingers. De wedstrijdregels wijken iets af van het normale sgw-reglement. Zo wordt er niet op tempo gereden, maar op fouten op hindernissen. Had je een weigering, dan mag je nog een keer aanrijden, lukt het dan niet dan ga je naar de volgende hindernis. Daarnaast wordt er beoordeeld op algemene vaardigheid en rijstijl en de verzorging van pony/paard en ruiter.

Omdat de belangstelling steeds groter werd is besloten om een speciale sgw-instructieavond voor de deelnemers te organiseren en de kennis en vaardigheid op crossgebied te vergroten. Hiervoor heeft Het Lamoen Helene Delfgaauw van DEquiC gevraagd dit te verzorgen. Deze crossclinic werd op 7 juni gehouden met als thema: SGW plezier voor paard en ruiter.

Na overleg is besloten om eerst een presentatie te geven over crossen, crossrijden en alles wat erbij komt kijken. Dit werd in de gezellige kantine van Het Lamoen gedaan, de deelnemers kregen wat lekkers te drinken en ook was gezorgd voor een hand-out zodat later altijd nog weer de informatie over het crossen kan worden opgezocht en kreeg iedereen het crossparcours op papier mee.

Vervolgens hebben ze met z’n allen de cross gelopen en gaf Helene hierbij uitleg. Ook werd een enkele hindernis nog iets aangepast of verplaatst zodat de afstanden beter klopten.

Omdat er zoveel leden zich hadden aangemeld zijn de lessen wat korter geworden dan in eerste instantie gepland. Dit betekende een avondvullend programma. Uiteindelijk deden er 24 leden mee. Tijdens het crosslopen werden de eerste paarden en pony’s vast opgezadeld door niet aan de cross deelnemende leden. Daarna werden er drie lessen gegeven. Het was een prachtige zomeravond, dus mooi lang licht zodat er genoeg tijd was voor alle lessen.

De lesklanten vonden het geweldig en waren zeer enthousiast! Ze hebben het erg leuk gehad en veel geleerd. Het Lamoen heeft daarom besloten om dit volgend jaar weer te doen en wederom Helene Delfgaauw van DEquiC te vragen. Voor meer informatie: www.hetlamoen.nl en www.dequic.nl .


Enkele foto’s


Het crossparcours


Activiteit

Voor deelnemers aan de cross op 16 juni van Het Lamoen, wordt een speciale SGW-instructieavond georganiseerd op 7 juni. Deelname aan deze avond en cross is alleen voor leden van Het Lamoen.

De deelnemers zullen eerst een theoriepresentatie krijgen. Vervolgens wordt de opgebouwde cross gelopen en uitleg gegeven. Aansluitend zullen de deelnemers hun paarden of pony’s zadelen en volgt er nog een leuke SGW-les.

Wilt u meer weten over Het Lamoen? Kijk dan op www.hetlamoen.nl