AVG – Privacy

Zoals bekend is vanaf 25 mei 2018 de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook DEquiC heeft nieuwe regels opgesteld in het kader van de AVG. Een samenvatting daarvan is weergegeven op deze site onder het kopje gegevens en in dit bericht. 

Meedoen aan activiteiten impliceert toestemming geven.  Ook wanneer activiteiten i.s.m. andere organisaties worden uitgevoerd. Wilt u dat niet, stuur dan een bericht.

Dit betekent dat wanneer er foto’s tijdens activiteiten van DEquiC worden gemaakt, deze voor publicatie gebruikt kunnen worden.

Persoonsgebonden gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, maar alleen gebruikt t.b.v. deelname aan een door een deelnemer opgegeven activiteit of evenement van DEquiC of indien het een samenwerking met een andere organisatie betreft, en de daarmee samenhangende noodzakelijke bewerkingen, bijvoorbeeld voor startlijsten, informatie voorziening of facturatie e.d. 

Voor vragen of klachten over onder andere gegevensbehandeling kunt u mij bellen, mailen of het contactformulier invullen.

 

Comments are Closed